Volkstribunaal

Iedere man, vrouw en de uit hen geboren jongens en meisjes zijn bij de geboorte van nature vrij en soeverein en bezitten een innerlijke kennis van wat waar en juist is. Daarom kan niemand ondergeschikt worden gemaakt aan een ander of aan enig gezag van buitenaf.

Op deze wijsheid wordt een Volkstribunaal gebaseerd.

Een Volkstribunaal starten

Als iemand u of uw gezin op enigerlei wijze schade heeft berokkend, start u op deze manier een gerechtelijke procedure binnen Common Law.

 Alleen een Common Law Vergadering kan een Common Law Volkstribunaal kiezen en bijeenroepen. Tijdens een CL Vergadering kan je bekend maken dat je een procedure voor een Volkstribunaal wilt starten. Je vult dan ter plekke het document ‘Kennisgeving van Aanspraak op recht’ in. Dat ziet er als volgt uit:

In dit document staat wat je klacht is, wie je beschuldigt en welke oplossing je wilt.
Het moet de naam van degenen die je beschuldigt bevatten, hun woonadres (of zakenadres als woonadres onbekend is) en het moet in duidelijke taal, kort worden aangeven welke schade zij jou hebben aangedaan.
Ga niet in detail over de zaak. U hoeft alleen de simpele feiten te presenteren zodat de procescoördinator kan beslissen of u een geldige zaak heeft.

Tips voor het schrijven van je zaak:

Houd het kort en to the point

Het mag niet meer dan ÉÉN of TWEE pagina's bevatten. Houd het kort en to the point.

Geef aan om welke remedie het gaat.

Geef aan om welke remedie het gaat. Zorg ervoor dat je bij het presenteren van je bewijs aan de jury aangeeft welke remedie je zoekt, zodat zij op basis daarvan een beslissing kunnen nemen. Er is geen limiet aan de geldelijke of materiële restitutie die je kunt vragen, maar houd er rekening mee dat een jury je verzoek in overweging zal nemen terwijl zij hun oordeel overdenken.

Noem de mensen die je schade hebben berokkend

Noem de mensen die je schade hebben berokkend. Je kunt alleen mensen naar een Common Law Volkstribunaal brengen. Zorg ervoor dat je hun volledige naam vermeldt (indien mogelijk) en waar de Vredesofficier van het Tribunaal de aankondiging en documenten aan hen kan aankondigen; op hun werk of thuis.

Je moet heel duidelijk zijn in je bedoelingen.

Je moet heel duidelijk zijn in je bedoelingen. Wees te allen tijde nauwkeurig, duidelijk en waarheidsgetrouw bij het schrijven van je zaak en bij het presenteren van uw bewijsmateriaal aan een jury. 

Verzamel zoveel mogelijk bewijs om aan de jury te presenteren.

Verzamel zoveel mogelijk bewijs om aan de jury te presenteren. Hoe meer bewijs je kunt laten zien, hoe groter je kansen op een positief resultaat. Onthoud dat een jury alleen feiten hoeft te horen. Je kunt ze alleen vertellen wat je hebt gezien en gedaan. Je kunt niet herhalen wat anderen je hebben verteld, tenzij je ze naar de tribune kunt roepen om hun eigen verklaring van feiten die ze hebben gezien of gedaan te presenteren. Je kunt ook niet zeggen wat je denkt. Gedachten zijn geen geldig bewijs.

Je kunt geen zaak indienen namens iemand anders.

 

Je kunt alleen zelf bewijs overleggen over aan jou toegebrachte schade. Je kunt geen zaak indienen namens iemand anders.

Dat is het. Houd het kort, eenvoudig en duidelijk. Je hebt een week de tijd om je bewijs te overleggen als je voor het tribunaal komt. Als je het hebt opgeschreven, onderteken je het onderaan de verklaring. Je kunt desgewenst een vingerafdruk in rode inkt toevoegen en het vervolgens opslaan als PDF.
Advocaten kunnen je niet vertegenwoordigen in een common law volkstribunaal. Je moet je eigen zaak voorleggen aan een jury, eventueel geholpen door een eigen gekozen raadsman of-vrouw (deze mag echter niets zeggen tijdens het tribunaal, enkel de eiser of gedaagde adviseren).
Het niet presenteren van alle feiten van de zaak met ondersteunend bewijs kan betekenen dat de zaak verloren gaat.

Wat als je niet kunt reizen of als de verdachte niet in je leefomgeving woont?

  • Common Law Volkstribunalen komen samen in de gemeenschap waar de eiser woont. Als je wordt gedagvaard om voor een tribunaal te verschijnen en je kunt niet reizen, dan kun je bij de Common Law Volkstribunaal een aanvraag indienen voor het opzetten van een beeldgesprek, mits je kunt bewijzen waarom je niet kunt reizen. Je moet je getuigenis fysiek aanwezig in het tribunaal of via een beeldgesprek afleggen.
  • Als je als getuige wordt opgeroepen, kun je vooraf een beëdigde getuigenverklaring indienen bij de procescoördinator. Als je niet zelf kunt verschijnen, dan leest de eiser de getuigenverklaring voor aan de rechtbank.

"

“Vrijheid is vanzelfsprekend & Gewoonterecht is gewoon terecht!”

Heb je vragen of wil je verbinden?

Als je, na het doornemen van deze website, nog met vragen zit of je wilt verbinden en samenwerken met de mensen in jouw regio? Dan stellen we voor om je aan te melden voor een regio bijeenkomt in jouw provincie.

Scroll naar boven