Kennis

Gewoonterecht op het grondgebied van Nederland en België

De vertaling van Common Law is Gewoonterecht. Er zijn 2 soorten van Gewoonterecht:

  1. In het huidige common law-systeem, ook case law genoemd, dat gebruikt wordt in bijv. Engeland, Canada, Australie,  wordt bij elke nieuw aangespannen rechtszaak uitgegaan van het principe dat gelijksoortige rechtszaken behandeld moeten worden volgens feitelijke regels, zodat ze tot een gelijksoortig resultaat leiden. Het is een juridische strijd tussen twee partijen voor een rechter en het initiatief ligt bij advocaten. De rechter is tijdens een rechtzaak vooral een bewaker van het procesrecht. De rechter bepaalt hier of iemand schuldig of onschuldig is. Tevens bepaalt de rechter in deze de straf.
  2. Rond 500 jr. na Chr. waren er in Noord Europa (waar ook Nederland onder viel/valt) duizenden gewoonterechtsgebieden. Dit was toendertijd de enigste rechtsbron van de Noord Europeanen. Dit waren volksstammen die leefden onder gewoonterecht. Elke stam kende zijn eigen ongeschreven gewoonten, die werden van generatie op generatie overgebracht en kwamen voort uit de natuur waarmee ze leefden. Zodra er een onnatuurlijke toestand ontstond in de leefgemeenschap had men het natuurlijk recht, maar ook de plicht, de natuurlijke toestand te herstellen.

De vorm van gewoonterecht die er al was 500 jr. na Chr., dat is de vorm die wij in Nederland en België gaan hernemen: Wij gaan terug naar ons geboorterecht:

Vrijheid en het recht op zelfbeschikking zijn natuurlijk en wettig, inherent aan alle levende systemen, en hebben geen betrekking op een geestesgesteldheid, een toestand of een nationale identificatie; als zodanig vormen wij verantwoordelijkheidsverklaringen rond deze beginselen:

Alle levende systemen zijn vrij.

Alle levende systemen zijn vrij.

De waarde van levende systemen is onbeperkt.

De waarde van levende systemen is onbeperkt.

Elk levend systeem is gelijk in waarde aan alle andere levende systemen.

Elk levend systeem is gelijk in waarde aan alle andere levende systemen.

De menselijke gemeenschap grijpt in in alle situaties waarin deze principes worden geschonden, om zodanig de natuurlijke toestand te herstellen.

De menselijke gemeenschap grijpt in in alle situaties waarin deze principes worden geschonden, om zodanig de natuurlijke toestand te herstellen.

"

“Vrijheid is vanzelfsprekend & Gewoonterecht is gewoon terecht!”

Heb je vragen of wil je verbinden?

Als je, na het doornemen van deze website, nog met vragen zit of je wilt verbinden en samenwerken met de mensen in jouw regio? Dan stellen we voor om je aan te melden voor een regio bijeenkomt in jouw provincie.

Scroll naar boven