CL Vergadering

Wat is een Common Law Vergadering?

Een CL Vergadering wordt opgericht wanneer een groep mensen samenkomt en ermee instemt om samen te werken voor een gemeenschappelijk doel.
Een Common Law-vergadering bestaat uit ten minste twaalf of meer mensen die het Handvest ondertekenen om een ​​Common Law-vergadering op te richten en te handhaven . Degenen die eenmaal een handvest hebben ondertekend, mogen bij iedere Vergadering mee besluiten.

Verenigd staan ​​we sterk, verdeeld gaan we de Ondergang tegemoet

Gedragscode Common Law Vergaderingen

Alle Common Law Vergaderingen bestaan uit mensen uit alle lagen van de bevolking met één gemeenschappelijk doel: het eigendom van ons eigen leven als natuurlijke mannen en vrouwen terug krijgen. Het idee van een zalige utopie is een waanidee. Er zullen botsingen en meningsverschillen zijn in een bepaalde samenleving, vandaar de noodzaak van een gedragscode en gedragsregels.

Hoewel we zijn samengekomen om onze inspanningen te bundelen om onze Common Law principes na te leven, moeten we ook begrijpen dat elk lid als individu zijn verlossing van moderne slavernij moet claimen.

We debatteren, zijn het eens of oneens en streven naar een unanimiteit, ons realiserend dat verdeeldheid ons niet dient. Daarom is er geen plaats om je beledigd te voelen; het gaat erom dat we elkaar als volwassen individuen met wederzijds respect behandelen als vrije mannen en vrije vrouwen.

Onze kernwaarden liggen ten grondslag aan alles wat we doen in onze vergaderingen.

"

“Vrijheid is vanzelfsprekend & Gewoonterecht is gewoon terecht!”

Heb je vragen of wil je verbinden?

Als je, na het doornemen van deze website, nog met vragen zit of je wilt verbinden en samenwerken met de mensen in jouw regio? Dan stellen we voor om je aan te melden voor een regio bijeenkomt in jouw provincie.

Scroll naar boven