Common Law...

De Hoogste Wet van het Land.

Wij de Mensen levend op het grondgebied van de Aarde, zijn in vrijheid geboren.

Elke man en vrouw op aarde wordt geboren met bepaalde rechten die door niemand kunnen worden afgenomen tenzij wij dat toestaan.

WELKOM OP COMMONLAWNEDERLAND.EARTH

Common Law komt voort uit Natuurrecht

Simpel gezegd, Common Law oftewel gewoonterecht is het recht van het land en het recht van Wij de Mensen. Dat staat tegenover het Maritiem Recht oftewel Zeerecht wat tot nu toe gebezigd is.

Het is de wet waartoe een gemeenschap, natie of volk als geheel heeft besloten om zichzelf te regeren en om ervoor te zorgen dat alle mensen een genoegdoening kunnen krijgen voor elk kwaad dat tegen hen is gedaan. Common Law is de basis geweest van alle wetten sinds het begin der tijden en is ook bekend als Gods wet, natuurwet, gewoonterecht en volkswet.

Gebaseerd op Common Law zijn onze onvervreemdbare geboorterechten:

 

 • op een plek op het grondgebied van de Aarde;
 • op overvloed van de natuur;
 • om in vrijheid te leven;
 • om te handelen uit zelfverdediging eventueel met wapens (persoonlijk, familie, onschuldigen, natie);
 • privé-eigendom te bezitten en te controleren (grond, geld, persoonlijke bezittingen, intellectueel eigendom, enz.);
 • om te werken tegen beloning en deze beloning volledig te behouden;
 • om vrij binnen het land te migreren of het land te verlaten;
 • God te aanbidden – of niet te aanbidden – op de manier die men kiest;
 • om zich te verbinden met – of afstand te nemen van – een mens of groep;
 • om elk idee uit te drukken via drukwerk, spraak, banner of andere media;
 • om een jury te laten bepalen of een verdachte strafbaar is;
 • geen wrede of ongebruikelijke straf te ondergaan bij veroordeling;
 • om hun regering af te zetten, wanneer deze destructief en totalitair wordt.

Wij gaan terug naar onze geboorterechten, want wij worden vrij en soeverein geboren op een soeverein grondgebied. Daar hoort een beschermingsinstrument zoals Common Law bij zodat we onze rechten kunnen verdedigen tegen alles dat onze rechten in gevaar brengt.

 

Wat is Common Law?

Community Opleidingshandboek

 

Community Opleidingshandboek

Een trainingshandleiding voor Wij de Mensen.

CL NL Community Opleidingshandboek

Vredes Officieren Trainingshandleiding

Vredes Officieren Trainingshandleiding

Sheriffs Trainingshandleiding in Gewoonterecht

Vredes Officieren Trainingshandleiding

"

“Vrijheid bereik je niet door muren te bouwen,
vrijheid bereik je door deuren te openen”

Heb je vragen of wil je verbinden?

Als je, na het doornemen van deze website, nog met vragen zit of je wilt verbinden en samenwerken met de mensen in jouw regio? Dan stellen we voor om je aan te melden voor een regio bijeenkomt in jouw provincie.

Scroll naar top