Common Law...

De Hoogste Wet van het Land.

Wij de Mensen levend op het grondgebied van de Aarde, zijn in vrijheid geboren.

Elke man en vrouw op aarde wordt geboren met bepaalde rechten die door niemand kunnen worden afgenomen tenzij wij dat toestaan.

WELKOM OP COMMONLAWNEDERLAND.EARTH

Common Law komt voort uit Natuurrecht

Simpel gezegd, Common Law oftewel gewoonterecht is het recht van het land en het recht van Wij de Mensen. Dat staat tegenover het Maritiem Recht oftewel Zeerecht wat tot nu toe gebezigd is.

Het is de wet waartoe een gemeenschap, natie of volk als geheel heeft besloten om zichzelf te regeren en om ervoor te zorgen dat alle mensen een genoegdoening kunnen krijgen voor elk kwaad dat tegen hen is gedaan. Common Law is de basis geweest van alle wetten sinds het begin der tijden en is ook bekend als Gods wet, natuurwet, gewoonterecht en volkswet.

Gebaseerd op Common Law zijn onze geboorterechten / onze oerrechten:

 

  • op een plek op het grondgebied van de Aarde;
  • op overvloed van de natuur;
  • om in vrijheid te leven;
  • om te zijn wie je autentiek en waarachtig bent.

Deze geboorterechten komen voort uit een natuurlijke essentie die in balans is. Wanneer deze natuurlijke essentie gehinderd wordt om in balans te zijn, doordat een regering destructief en totalitair wordt, heeft ieder mens het recht om die regering af te zetten. Wij gaan terug naar onze geboorterechten, want wij worden vrij en soeverein geboren op een soeverein grondgebied. Daar hoort een beschermingsinstrument zoals Common Law bij zodat we onze rechten kunnen verdedigen tegen alles dat onze rechten in gevaar brengt.

Wat is Common Law?

"

“Vrijheid bereik je niet door muren te bouwen,
vrijheid bereik je door deuren te openen”

Heb je vragen of wil je verbinden?

Als je, na het doornemen van deze website, nog met vragen zit of je wilt verbinden en samenwerken met de mensen in jouw regio? Dan stellen we voor om je aan te melden voor een regio bijeenkomt in jouw provincie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven